Personlig assistans till Barn

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har också rätt till personlig assistans. Ett barn med funktionsnedsättning ska kunna leva så likt barn i samma ålder utan funktionsnedsättning som möjligt. Personlig assistans ger fantastiska möjligheter för ditt barn men vi vet att det inte alltid är helt enkelt. När ett barn har assistans är det viktigt att sätta barnet i fokus och att behoven och önskemålen tillgodoses.

Du som förälder tillsammans med ditt barn bestämmer vem eller vilka som ska arbeta som personliga assistenter, vilken utbildning assistenterna ska gå samt hur assistansen ska utformas för att passa ditt barn på bästa sätt. Om du som förälder känner att du vill arbeta med ditt barn ser vi det som en självklarhet. Målsättningen är att du som förälder ska känna dig trygg med att ditt barn är i goda händer.

När vi tar oss an ett uppdrag där brukaren är ett barn så är vi noga med vilka personer som arbetar med barnet. När vi får ett godkännande från er som vårdnadshavare att anställa en person börjar vi alltid med att begära ut ett utdrag ur belastningsregistret. Det gör vi enbart av säkerhetsskäl för barnet och för att ni som vårdnadshavare ska känna en trygghet hos dom externa personliga assistenterna.

Är du osäker på om ditt barn har rätt till personlig assistans eller vill ha information så är ni välkomna att kontakta oss så hjälper vi dig kostnadsfritt.